Ako sa môžete zapojiť do programu „ŠKOLSKÝ PROGRAM“?

Stačí nám zavolať na telefónne číslo 02/40208137 alebo poslať e-mail na skolskeovocie@dobrejablka.sk . Do programu sa môžu zapojiť všetky základné, materské školy, ktoré navštevujú žiaci od 3 do 15 rokov.

  1. Škola musí byť zapísaná na (musí mať 9-miestny kód školy) http://web.uips.sk/rs/register.html
  2. každá škola uzatvorí s Boni Fructi  (schválený dodávateľ školského programu) zmluvu  o spolupráci v 2 origináloch. Zmluva medzi školou a dodávateľom obsahuje okrem náležitostí podľa Obchodného zákonníka aj údaje podľa kapitoly 11 národnej stratégie.  Škola môže mať iba jedného dodávateľa v rámci školského programu
  3. Čestné vyhlásenie školy  – je súčasťou zmluvy o spolupráci – presný počet detí sa odsúhlasí najneskôr do 29.9. daného roka, po tomto termíne je možné tento počet zvýšiť iba písomne a to so súhlasom PPA – 2x originál.
  4. Poverenie – v prípade že sa škola rozhodne riešiť realizáciu dodávok OZ cez školskú jedáleň, na jeden školský rok splnomocní školskú jedáleň na plnenie všetkých úloh – 2xoriginál.

Všetky vyplnené potvrdené doklady v požadovaných origináloch škola odovzdá najneskôr do 29.9.daného roka nášmu obchodníkovi alebo ich pošle na adresu:

Boni Fructi, spol.s r.o.

Lipnická 3035/162

900 42  Dunajská Lužná

 

Po tomto termíne už nie je možné sa do programu „školský program„ prihlásiť!

Školský program od Jakuba


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/0/f/0f92ca8d-ca23-471a-bda0-624972970217/dobryjezko.sk/web/wp-content/themes/wp_theme/components/call-to-action.php on line 33