Kvalita

Požiadavky zákazníka sa stále viac zameriavajú aj na garanciu zdravotnej neškodnosti produktov pre spotrebiteľov a minimalizáciu rizík kontaminácie produktu. V tejto súvislosti sú v Boni Fructi a u jeho pestovateľoch zavedené certifikované systémy:

  • HACCP
  • ISO 22000:2005
  • systém BRC
  • GLOBAL GAP
  • systém IP

 

Boni Fructi uprednostňuje dodávateľov, ktorých produkty sú pestované v systéme Global Gap.

Pet viac info kontaktujte:

Peter Turlík