Drobné ovocie

Slovenské drobné ovocie

Naši pestovatelia drobného ovocia sa nachádzajú takmer na celom Slovensku. Sady s drobným ovocím nájdete napríklad na Žitnom ostrove, na Orave, alebo na HornomŠariši. Drobné ovocie je veľmi náročné na pestovateľské zručnosti, klímu a pôdu.

Je pestované pod fóliovými strechami tak, aby sa dalo zberať aj počas nepriaznivého počasia. V niektorých lokalitách je potrebné vylepšiť vlastnosti pôdy. Obohatiť ju o organickú hmotu, upraviť pH a obsah živín. V takomto prípade sa pestuje v kontajneroch. Aj keď sú vlastnosti pôdy ideálne, kvapková závlaha a fertigácia sú samozrejmosťou.