Školské ovocie

Eva Pavelková

Stará sa o všetky školy zapojené v programe „Školské ovocie“.Organizuje exkurzie detí do sadov.Podiela sa na príprave časopisu Novinky z Dobrých jabĺk.

V prípade vašich otázok ma kontaktujte v pracovných dňoch 8:00 – 14:00.

tel: +421(0) 2 4020 8137
fax: +421(0) 2 4020 8120
mobil: +421 (0) 911 988 196
e- mail: skolskeovocie@dobryjezko.sk

www.dobryjezko.sk

facebook.com/dobryjezko