vedúci technického oddelenia 

mobil:   0911 784 287

e- mail: trnovec@dobryjezko.sk