Manažment a účtovníctvo

Jozef Vozár

konateľ

tel:          02/40 20 81 04

e- mail:  vozar@dobryjezko.sk

Peter Turlík

prokurista

tel:         02/40 20 81 07

mobil:   0903 268 008

e- mail: turlik@dobryjezko.sk

Martin Dokupil

marketing

mobil:   0911 111 451

e- mail: dokupil@dobryjezko.sk

Martina Vozárová

personalista

tel:           02/40 20 81 60

e- mail: vozarova@dobryjezko.sk

Mária Mertušová

personalista

tel:         02/ 40 20 81 09

e-mail: mertusova@dobryjezko.sk

Rozália Ovečková

mzdová účtovníčka

tel:         02/40 20 81  14

e- mail: oveckova@dobryjezko.sk

František Bednárik

vedúci ekonomického oddelenia 

tel:          02/40 20 81 03

mobil:    0903 208 733

e- mail: bednarik@dobryjezko.sk

Michal Dóci

účtovník

tel:         02/ 40 20 81 16

e- mail: doci@dobryjezko.sk

Stanislava Čižmáriková

účtovník

tel:         02/ 40 20 81 16

e-mail: cizmarikova@dobryjezko.sk

Gorazd Trnovec

vedúci technického oddelenia 

mobil:   0911 784 287

e- mail: trnovec@dobryjezko.sk

Máderová Ľuba

obalový manažér

mobil:   0917 278 501

e- mail: maderova@dobryjezko.sk

Ľubomír Špindor

fakturant

tel:         02/ 40 20 81 06

e- mail: spindor@dobryjezko.sk

Zuzana Némethová

fakturant

tel:         02/ 40 20 81 06

e- mail: fakturacia@dobryjezko.sk