Školský program

Eva Pavelková

tel:            02/ 40 20 81 37     volajte v pracovných dňoch 8:00 – 14:00.

mobil:      0911 988 196

e- mail:    skolskeovocie@dobryjezko.sk

 

Michal Kocián

mobil:      0903 609 611

e- mail:    kocian@dobryjezko.sk