Školský program

Eva Pavelková

Stará sa o všetky školy zapojené v programe „Školské ovocie“.Organizuje exkurzie detí do sadov.Podiela sa na príprave časopisu Novinky z Dobrých jabĺk.

V prípade vašich otázok ma kontaktujte v pracovných dňoch 8:00 – 14:00.

tel:            +421(0) 2 4020 8137

mobil:       +421 (0) 911 988 196

e- mail:      skolskeovocie@dobrejablka.sk

www.dobrejablka.sk