Kontakty

Verejnosť

Sociálne siete
Podnikové predajne

Zoznam predajní

Napíšte nám

info@dobryjezko.sk

Boni Fructi, spol. s r.o.
Lipnická ul.3035/162
SK-900 42 Dunajská Lužná
Slovensko

Kontakty
Bankové spojenie

EUR –VÚB, a.s.,Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, 1648723759/0200, IBAN: SK0702000000001648723759, SWIFT CODE: SUBASKBX

Registračné údaje

Obchodný register Okresného súdu BA I
Oddiel Sro, Číslo vložky: 19106/B
IČO: 35766981
DIČ: 2020201425
IČ DPH: SK 2020201425