Fruit Logistica Berlin. Boli sme tam:)

Fruit Logistica Berlin je dôležitá svetová výstava pre obchod s ovocím a zeleninou, ktorá sa každoročne koná v Berlíne. Táto udalosť pravidelne privádza na jedno miesto stovky výrobcov, dodávateľov, distribútorov a odborníkov z celého sveta, aby prezentovali svoje produkty, inovácie a najnovšie trendy.
 
Na fotke je stánok Eveliny a manželka jej zosnulého šľachtiteľa.