20. máj je Svetovým dňom včiel

Pripomíname si životne dôležitú funkciu včiel pri opeľovaní rastlín na našej planéte. 🌍

Je to najpodstatnejšou funkciou včiel, bez ktorej by neexistoval život na zemi. Med, peľ, vosk a výrobky z nich sú pre nás extrémne zdravé a dôležité, ale v porovnaní so zachovaním života na zemi sú len druhotne dôležité. 🍯

Keď budeme včely chrániť, podporovať, chovať, zachováme aj jedno aj druhé. Ďakujeme za včely!